5 grunner til å få elbilladere i ditt borettslag/sameie

Her gir vi deg 5 gode grunner til hvorfor ditt borettslag eller sameie burde investere i ladeanlegg til elbil.

Lovpålagt fra 1 januar 2021

Fra 1 januar 2021 ble reglene for borettslag og sameier de samme. Det betyr at man som beboer med rett til å parkere på eiendommen til boligselskapet også har rett til å få satt opp lader til elbil eller ladbar hybrid. Dette fremkommer i Borettslagsloven § 5-11 a og Eierseksjonsloven § 25 a.

Øker boligen sin verdi

Flere og flere velger elbil fremfor fossilbiler noe som skaper behov for lademuligheter. Er ikke borettslaget eller sameiet utstyrt med lademuligheter kan potensielle kjøpere forsvinne. Dette kan igjen føre til at eierne i borettslaget eller sameiet får en lavere pris ved et eventuelt salg. 

Det at borettslaget eller sameie har tilgang til elbillader gjør det også mer aktuelt for eksisterende andelseiere å bli boende.

Økt sikkerhet

Det finnes i dag flere brannfarlige løsninger for lading av elbil, en gjenganger er lading gjennom ordinære strømuttak. For det første tar det utrolig lang til å lade en elbil gjennom det vanlige strømnettet, men den aller viktigste grunnen er at det ordinære strømnettet ikke er dimensjonert til å tåle belastningen. Dette øker risikoen for overbelastning og brann. 

Bravida prosjekterer og leverer ladeanlegg som bidrar til effektiv lading og ikke minst sikker lading.

Enklere enn man tror

Det å anskaffe et nytt ladeanlegg er ikke så komplisert som mange tror. Bravida så langt montert over 50.000 ladeplasser og har spesialisert et eget team som kun jobber med ladeanlegg. Som totalleverandør tar vi oss av hele leveransen slik at du som kunde kun trenger å forholde deg til en leverandør. Har du spørsmål står våre prosjektledere klare til å hjelpe deg!

Et viktig steg for klima 

Det er ingen hemmelighet at utslippsfrie biler er bedre for miljøet enn fossilbiler. Stortinget har som mål at alle biler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie. Da de fleste elbil eiere i dag baserer seg på hjemmelading betyr det at behovet for ladere vil øke betraktelig ettersom bilparken byttes ut med utslippsfrie biler. Borettslaget eller sameiet kan bidra til at flere bytter ut den fossile bilen ved å tilrettelegge for elbillading. 

Spørsmål?

Priskalkulator for borettslag eller sameie

Ønsker du å se hva det koster å få installert ladeanlegg i ditt borettslag eller sameie?