Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder for Bravidas nettsider. Bravida er nøye med å ivareta personvernet for dem som bruker våre tjenester, og vi vil sikre at personopplysningene er vernet på beste måte. Vi vil med denne erklæringen tydelig forklare hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, og hva de kan komme til å brukes til. I forbindelse med at du gir oss personopplysninger, godkjenner du denne erklæringen og samtykker til den behandling av personopplysningene som beskrives nedenfor.

Ansvarlig

Bravida Norge AS (org.nr 987 582 561) er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som du sender til oss, og har ansvaret for disse i samsvar med gjeldende personopplysningslov. 

Personopplysninger som behandles 

Vi behandler de personopplysninger som du gir eller har gitt til oss gjennom vår hjemmeside, f.eks. når du registrerer deg for å abonnere på informasjon fra Bravida, søker en ledig stilling som vi har utlyst, eller melder deg på et arrangement hos oss. Vi behandler også visse opplysninger som samles inn gjennom såkalte informasjonskapsler på vår hjemmeside. 

De personopplysninger vi kan få tilgang til og behandle, er: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, firmanavn og kjønn. I rekrutteringssammenheng ber vi søkerne om å laste opp CV og personlig brev, og kan da komme til å behandle de personopplysninger som fremgår av slike dokumenter, eksempelvis fotografi, utdanningsbakgrunn og interesser.

Bruk 

Opplysningene kan brukes for å sende deg det materiale/den informasjon som du har angitt at du ønsker å motta fra Bravida. De kan brukes for å oppfylle våre plikter overfor deg i forbindelse med at du har meldt deg på en aktivitet arrangert av oss eller en av våre samarbeidspartnere. De kan også brukes for statistikkformål, markedsføring, kundeundersøkelser, nyhetsbrev og for identifikasjon. Markedsføringsdistribusjon samt formidling av nyhetsbrev kan skje per sms, e-post eller post. Du har rett til når som helst å reservere deg mot å få ytterligere markedsføring fra oss. Hvis du vil avbryte markedsføringen, kontakter du oss på e-post: GDPR@bravida.no.

De innsamlede personopplysningene kan videre komme til å brukes for å forbedre vår nettside, for å teste og forbedre de systemene som leverer våre tjenester, for å forhindre misbruk og uegnet bruk av våre systemer, tjenester og vår nettside, samt for å analysere besøkendes atferd på vår nettside. 

I forbindelse med behandlingen kan personopplysningene komme til å være tilgjengelige for andre selskaper og tredjepartsleverandører. Dette håndteres med største forsiktighet og alltid etter at Bravida har inngått en databehandleravtale med slik ekstern part, der dennes håndtering av personopplysningene reguleres med det formål å påse at den eksterne parten oppfyller gjeldende lover og regler samt Bravidas øvrige instruksjoner når det gjelder personopplysningshåndtering.

Vårt grunnlag for å behandle personopplysninger

Vi behandler kun disse opplysningene på grunnlag av det samtykke du har gitt, og du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. 

Lagring

Vi lagrer personopplysningene så lenge vi har ditt samtykke til dette og det er nødvendig for å oppfylle ovenstående formål, eller så lenge vi ifølge loven er pliktige til å gjøre dette. Deretter slettes personopplysningene. De personopplysningene vi samler inn fra deg, lagres i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). Personopplysningene dine vil ikke bli overført til eller bearbeidet i et land utenfor EØS.

Dine rettigheter

Som bruker av våre nettsider har du rett til når som helst å kreve informasjon om de personopplysningene vi har om deg. Hvis opplysningene er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du kreve å få dem rettet og/eller slettet. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å la oss bruke dine personopplysninger. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden. 

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler personopplysningene dine, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Tilgang til personopplysninger

I tillegg til ovenstående kan personopplysningene bli delt mellom selskap i Bravida-konsernet. Vi videresender, selger eller bytter aldri personopplysninger for markedsføringsformål til tredjepart. Opplysninger som videresendes til tredjepart, brukes kun for at Bravida skal kunne utføre de tjenester som personopplysningene ble samlet inn for, f.eks. til et mediebyrå for distribusjon av nyhetsbrev eller finansielle rapporter. Bare de personene som trenger å ha tilgang til personopplysningene dine for å utføre de formål som er beskrevet ovenfor, har tilgang til disse.

Beskyttelse av opplysningene dine

Bravida har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine mot tap, manipulasjon og uvedkommende adgang. Bravida kontrollerer systemene regelmessig for å verifisere at de er sikre og beskyttet. 

Lenker

Vårt nettsted kan til enhver tid inneholde lenker til andre nettsteder som ikke står under Bravidas eierskap eller kontroll. Denne erklæringen gjelder bare på Bravidas nettsted, og Bravida har ikke ansvar for fortrolighetsvern eller innhold på nettsteder som du kan nå via slike lenker. 

Endringer

Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer i denne erklæringen i den utstrekning vi anser som nødvendig for å oppfylle nye lovkrav, tolkninger av lovkrav, tekniske krav eller for å løse problemer eller forstyrrelser. Den til enhver tid gjeldende erklæring er tilgjengelig på Bravidas nettside. 

Kontakt oss

Telefon: +47 24 04 80 00
E-post: GDPR@bravida.no

Bravida Norge AS
Østre Aker vei 90, 0596 Oslo 

Ladestajon Bravida driftes av Pixel Studio