Ofte stilte spørsmål

Spørsmål?

Finner du fortsatt ikke svar på det du lurer på? Ta gjerne kontakt med oss.

Her finner du svar på det meste.

Vi har samlet de spørsmålene vi oftest får inn. Finner du ikke svar på det lurer på ta kontakt med oss.

Det er mange som tilbyr ladeløsninger for borettslag/sameier. Det kan være forvirrende å navigere gjennom alle disse. I kort trekk går de forskjellige løsningene ut på:

  • Det investeres i et lite ladeanlegg på felles parkeringsplasser. De som lader el-bil benytter ID-brikke eller annen identifikasjon for betaling av forbruk. Det er ofte en aktør som sørger for fakturering og håndtering av forbruk. Dette kan også gjøres av borettslaget via en nettportal fra leverandøren av systemet. (Billig, men ikke beregnet for fremtiden)

 

  • Det investeres i en infrastruktur i parkeringsanlegget til borettslaget/sameiet. Kostnadene for dette betales av borettslaget og går gjerne til fellesgjeld. Beboere får da et fastpris-tilbud fra EL-installatør og systemleverandør for montering av ladebokser hentet fra nærliggende infrastruktur. Systemet er gjerne lastbalansert slik at det er skalerbart for montering av ladebokser på alle plasser. Infrastruktur til ladeanlegg kan gjerne være en kostbar engangs-investering og spesielt om det er uteparkering og behov for graving osv. Her finnes også flere faktureringsløsninger, eller om borettslaget vil gjøre denne jobben selv. Beboere som lader betaler effektforbruk, samt et påslag fra tjenesteleverandør (Kostbart for beboer og borettslag, rettferdig kostnadsfordeling, skalerbar for fremtiden, borettslag/sameie eier anlegget selv, kan bli veldig kostbart om ikke forholdene ligger til rette)

  • Leie/leasing av ladeanlegg. Løsninger her går ut på at tjenesteleverandør av systemet dekker alle kostnader for etablering av infrastruktur til ladeanlegget, gjerne frem til hver eneste parkeringsplass. Det finnes forksjellige løsninger på fordeling av kostnadene her. Bravida samarbeider med Ohmia Charging som tilbyr slike avtaler. Med Ohmia får man etablert ladeanlegg til alle plasser. Om beboer ønsker å lade, tegner han et abonnement hos Ohmia, og mottar ladeboks i posten (denne kan beboer montere på den ferdige bakplaten selv). Alle beboere må iht. til ny lovtolkning være med å betale for ladeanlegget, og dette gjøres via et månedlig lavt beløp (37-159kr/mnd) avhengig av kostnadene for infrastrukturen). De som lader betaler et månedlig beløp som dekker alle kostnader. (Ingen store investeringer, rettferdig kostnadsfordeling, skalerbar for fremtiden, tjenesteleverandør eier anlegget til anlegget er ferdig betalt, eller det kjøpes ut, forutsigbare kostnader).

  • Beboere avtaler installasjon av ladeboks på eget initativ. Mulig hentet strøm fra egen strømmåler. (Ikke anbefalt. Effektforbruket kan fort komme ut av kontroll og overbelaster el-anlegget).

Om ladebehovet overstiger den tilgjengelige elektriske effekten i el-anlegget må man kanskje investere i å utvide el-anlegget. Dette kan fort bli en kostbar affære siden det må graves nye strømkabler fra gate eller nærmeste transformatorstasjon. I de fleste tilfeller kan ladebehovet løses ved å lastbalansere el-bil anlegget. Dette gjøres ved at ladestasjonene kommuniserer med hverandre, samt strømmåler montert på hovedsikring i borettslaget/sameiet. Ladeboksene justerer da dynamisk hvor mye strøm de kan levere til lading av bilene. Flere leverandører av el-bil ladeanlegg tilbyr dette.

Sørge for at alle beboere kan lade bilene sine uten at el-anlegget overbelastes

I følge loven skal alle i beboere være med å betale på el-bil ladeanlegget. Spørsmålet her er hvilken løsning som gir mest rettferdig fordeling av kostnadene. Med Ohmia vil det bli et lite beløp å betale for de som ikke lader el-bil.

I de fleste systemene som leveres kan det benyttes faktureringstjenester som kobler seg opp mot ladeanlegget. Ladeanlegget rapporterer forbruk for hver enkelt beboer (enten om det er identifikasjon via brikke eller parkeringsplass). Disse tjenesteleverandørene tar ofte en månedspris fakturert til borettslaget, samt et påslag på forbruket til beboer. Borettslaget/sameie kan også fakturere forbruk selv via en nettbasert portal til ladeanlegget. (Det er ikke mange biler som skal til før dette blir en betydelig jobb å følge opp).